Kwaliteit – Tandartspraktijk Boomgaardshoek – Hoogvliet

Kwaliteit

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteed tijd en aandacht aan de volgende zaken:

  • Lezen vakliteratuur
  • Volgen van bij- en nascholing
  • Bijwonen intercollegiaal overleg
  • Bijwonen Studiegroepen
  • Kennistoetsen maken
  • Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
  • Bijwonen Themaprojecten
  • Bezoeken klinische avonden

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.

Kwaliteitsbewaking en klachtenregeling

Tandarts L.J. Wichard is BIG geregistreerd, lid van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT en aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Mondzorg SGM.

De Stichting Garantiefonds Mondzorg is tot stand gekomen door een initiatief van de Associatie Nederlandse Tandartsen.

De Stichting stelt zich ten doel de kwaliteit van de beroepsbeoefenaars in de mondzorg te verhogen en onder voorwaarden een garantie af te geven voor de kosten van een noodzakelijke herstelbehandeling.

De bij de SGM aangesloten beroepsbeoefenaars geven hiermee aan dat zij instaan voor de goede kwaliteit van hun behandeling. Zij dienen lid te zijn van een door de SGM geaccepteerde beroepsvereniging en aangesloten zijn bij de klachtencommissie van die vereniging.

Meer informatie treft U aan op de betreffende website www.garantiefondsmondzorg.nl

Indien U een klacht heeft vernemen wij dat graag van U, zodat we samen tot een adequate oplossing kunnen komen.