CORONA-VIRUS – Tandarts L.J. Wichard – Hoogvliet

CORONA-VIRUS

De praktijk is weer geopend voor reguliere mondzorg BIJ GEZONDE PERSONEN, met inachtneming van strenge richtlijnen.

Patiënten waarbij de afspraak eerder in verband met de Corona-crisis werd geannuleerd ontvangen een uitnodiging om de afspraak opnieuw in te plannen.

Tot nader order worden uitsluitend reguliere behandelingen uitgevoerd bij patiënten die niet tot de Corona-risicogroep behoren. Bij patiënten met klachten die wijzen op een mogelijke Corona-besmetting  (verkoudheid, hoesten, niezen, benauwdheid, koorts > 38 graden of andere griepverschijnselen), alsmede bij patiënten met gezinsleden of huisgenoten met  klachten die wijzen op een mogelijke Corona-besmetting en bij patiënten die contact hebben gehad met Corona-patiënten worden (alleen voor dringende spoedzorg) worden consulten en behandelingen zo veel mogelijk uitgesteld. 

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. Een touch-free dispenser is in de wachtruimte aanwezig. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In het gehele gezondheidscentrum, en dus ook in onze wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt voorgeschreven.

Het dragen van een mondmasker is in het gehele Gezondheidscentrum Verplicht!

Nog wat extra aanwijzingen:

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen met een waterstofperoxide-oplossing.

Indien de praktijk is gesloten kunnen dringende spoedeisende klachten uitsluitend telefonisch gemeld worden bij Tandartsenpost010, telefoon: 0104552155. Wilt u op verzoek van Tandartsenpost010 echt alleen voor zeer dringende spoedgevallen contact opnemen met deze dienst!

Telefoon praktijk: 0104169200
Voor eventuele vragen of adviezen of verstrekken van recepten zijn wij te bereiken via E-mail: info@tandartswichard.nl

Wij vragen uw begrip voor deze helaas noodzakelijke maatregelen.